Jodi

Drama
Aadi, Shraddha Srinath
Viswanath Arigela
Sai Venkatesh Gurram, Patchva Padmaja
Phani Kalyan
Telugu